هوای بهار

من هوای بهار را اسیر کرده ام

میان باغ ارزو

میان دشت دل واپسی ومیان گناه اخر

من زمستان را مهمان قلبم کرده ام

 

 

/ 1 نظر / 20 بازدید
سپیده

کارت حرف داره خیلی عالیه موفق باشی دستمریزاد مهشید جونم[ماچ][ماچ][خداحافظ]